Dans och musik

I föreningen har vi ett flertal grupper som dansar och spelar musik. Här nedan är de grupper som i nuläget är aktiva:

Funderar du på att lära dig dansa eller behöver du fräscha upp gamla kunskaper? Vi ordnar även nybörjar- och fortsättningskurser för vuxna i gammaldans. Gammaldans omfattar tex schottis, polka, hambo, snoa, vals och mazurka i olika varianter. Denna termin startar en introduktionskurs i folkdans  Plats: Folkuniversitetets lokaler, Bergsbrunnagatan 1, Uppsala. Start: söndag 11/2 kl.16-18 Kostnad:650 kr. Anmälan  snarast till: christinacederberg@hotmail.com mobil: 070 39 75 494.

Dansgrupper

Minstingarna

En dansgrupp för barn 3-7 år. Vi  dansar sångdanser och enkla folkdanser tillsammans med en vuxen. Vi tränar på att röra oss till musik, få ökad kroppskännedom och lär oss att samarbeta med andra barn och vuxna. Våra duktiga spelmän spelar för oss varje gång och för att orka så tar vi en fikapaus i mitten.

Intresserade kan vända sig till Marie Nilsson Telefon: 070 413 73 80

marie.hogby@gmail.com

Folkdans

Vi dansar både svenska och utländska folkdanser och uppställningsdanser. Polskor förekommer också. Gruppen har två ledare och den levande musiken spelas av flertalet spelmän.
Alla danser kommer att instrueras. Vi vill att de som kommer kan de grundläggande gammeldanserna som hambo, schottis, polka m.fl.

Plats: Folkuniversitetet, Bergbrunnagatan 1 Uppsala

Tid: Torsdagar kl 19:00-21:00

Ledare: Minka Coholic

mobil: 073 983 46 81

Ledare: Eva Holmgren-Pettersson

mobil: 070 172 65 19

Kom ihåg att ta med eget fika till pausen!

Gillesdans

Vi dansar nya och äldre gillesdanser, pardanser och bytesdanser från olika delar av Norden, men framförallt svenska varianter. Det är två ledare som turas om att lära ut, och dansmusiken spelas av en erfaren dragpelare. Vi vill att de som kommer kan de grundläggande gammeldanserna som hambo, schottis, polka m.fl.

Plats: Folkuniversitetet Bergsbrunnagatan 1, Uppsala

Tid: Måndagar kl 19:00-21:00. Kom ihåg att ta med eget fika till pausen!

Kontaktperson: Lars Eriksson e-post: parkebo@me.com. Tel: 070-5483638

 

Bygdedans

Vi dansar framför allt polskor från olika delar av Sverige, men också lokala varianter av gammaldanser. Bygdedansgruppen har genom åren dansat sig igenom många av de lokala pardansvarianterna från olika delar av Sverige. Gruppen har två ledare med stor kunskap om folklig dans, och dansen ackompanjeras av erfarna spelmän.

Plats: Nyby servicehus, Leopoldsgatan 5 (vi dansar i samlingssalen). Ytterdörren är låst kvällstid och vi släpper in besökare 5-10 min innan dansen börjar.

Tid: Tisdagar  kl 19:30-21:30

Ledare: Gunilla Landmark

mobil:070 6560620

Kom ihåg att ta med eget fika till pausen!

Musikgrupp

Allspelsgruppen

Allspelsgruppen är den grupp inom föreningen som sysslar med mycket inom folkmusiken. Som namnet antyder, spelar vi sådan musik som är vanlig i allspel och buskspel på alla spelmansstämmor runt om i Uppland och resten av landet, men främst låtar från Uppland. Mellan låtarna blir det ofta berättelser och prat om spelminnen, spelmän och låtarna vi minns – eller nästan glömt.

Du som gillar att spela folkmusik, ta med dig ditt instrument och kom och spela med oss! Alla är välkomna!

Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 13-15, Gamla Uppsalagatan 21 i Fyrisgillets lokaler.

Kontaktperson: Tony Strandh

Mobil:070 346 41 65

E-post: strandtony56@gmail.com

Boka uppvisning

Boka uppvisning
Vill Du ordna en happening på Ditt företag, på festen eller vid något speciellt tillfälle, tveka inte – kontakta oss!

En uppvisning i folkdans och/eller bygdedans som får representera Sverige med dess kultur och tradition är ett uppskattat inslag vid exempelvis utländska besök.

Uppvisningsprogrammet kan skräddarsys utifrån Era önskemål och även kompletteras med dansutlärning och dans med publiken.

För mer information kontakta vår expedition.

mejladress: uppsala@folkdansringen.se