Midsommar på Disagården


Föreningens midsommarfirande startar kvällen före midsommarafton med att området smyckas med björkar och att midsommarstången dekoreras med björklöv och blommor innan den reses. Alla är hjärtligt välkomna att delta i dessa förberedelser.

Under midsommaraftonen och midsommardagen ansvarar föreningen för danslekar runt stången, folkmusik, dansuppvisningar och gammaldans. Slöjdsektionen har försäljning av hemslöjdsalster som tillverkats under hösten/vintern. Lotterier, chokladhjul och fiskdamm finns också.

Aktiviteter

Föreningen erbjuder dans  kring misommarstången och gammaldans på dansbanan på Disagården. Vi erbjuder även slöjdlotteri/försäljning, chokladhjul samt fiskdamm för de yngre besökarna. 

Vart ligger denna underbara plats?

Disagården ligger i utkanten av stadsdelen Gamla Uppsala i Uppsala. Gården ligger väldigt nära de mer kända kungahögarna i Gamla Uppsala.

Inför midsommar

Klä midsommarstången. Utomhusgudstjänst.