Om föreningen

Kulturföreningen Fyrisgillet (f d Uppsala Ungdomsring) är en förening under riksorganisationen Svenska folkdansringen. För mer info se folkdansringen.se

Kulturföreningen Fyrisgillet är en politiskt och religiöst obunden förening för alla, oavsett ålder. Verksamheten omfattar främst olika former av gången tidskultur såsom folkdans, sånglekar, folkmusik, dräktrådgivning, slöjd och bygdekultur. Föreningens verksamhet är ideell och bygger på medlemmarnas frivilliga arbetsinsatser.

Vi arbetar för jämställdhet mellan könen. Vid föreningens aktiviteter i Folkuniversitetets lokaler på bergsbrunnagatan 1 Uppsala och vid våra offentliga
verksamheter på bl.a. Disagården har även funktionshindrade möjlighet att delta. Föreningen försöker ur miljösynpunkt i största möjliga mån samåka i alla sammanhang.

Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen?  

Hitta till oss

Vår föreningsbygnad, kallat Ringhem, hittar du på Gamla Uppsalagatan 21. Det är här som de flesta av slöjdaktiviteterna äger rum, samt expeditionen är.

Facebooksida: