Slöjd

Slöjdsektionen

Inom vår slöjdverksamhet kan Du få utlopp för Din skaparglädje!

Vi vill bevara gamla hantverk och slöjdarter. Under terminerna pågår kurs i vävning, lappteknik, knyppling samt träslöjd.
Kortare kurser, över exempelvis veckoslut, ordnas ibland i halm- och näverslöjd och tovning, beroende på intresse.

En slöjdgrupp för barn, Slöjdklubben, startade vt -09 i samarbete med Svensk Hemslöjd.

Alla ledare har lång hantverkserfarenhet och arbetar ideellt.

Våra slöjdgrupper

Vävning
I vävstugans sju vävstolar väver vi olika alster av olika svårighetsgrad, bl a löpare, dukar, gardiner, plädar och mattor och även väskor. Deltagarna utför alla moment vid vävuppsättningen och då arbetar vi i smågrupper. Tre teorikvällar per termin behövs för att planera den praktiska vävverksamheten.
Ringhem kl 18.30-21.00

Ledare: Inger Wiik, 0702 92 12 95
               Anna-Lena Millerud,  072 227 10 30

Lappteknik
Vi arbetar med en stor variation av tyger och mönster och syr på egna symaskiner både större och mindre lapptäcken, väskor, kuddfodral och dukar/vepor.
Torsdagar jämna veckor kl. 10.00–15.00 på Ringhem.

Ledare: Vuokko Savolainen, 073 354 19 87

Knyppling
Vi knypplar spetsar från Svenska Spetsar, men fri knyppling förekommer också. Det finns möjlighet att hyra knyppeldyna.
Onsdagar varannan vecka, kl 18.30–21.00 på Ringhem

Ledare: Anna-Lena Millerud, 072 227 10 30

Trä- och näverslöjd
Vi tillverkar svepaskar, träfat, näverdosor, träknivar, svarvade föremål m m och använder de maskiner och verktyg som finns i slöjdsalen vid Nyby servicehus. Var och en ordnar eget material, ev i samråd med ledaren.
Lördagar kl. 9.00–13.00 på Nyby servicehus

Ledare: Åke Fredriksson, 070 222 88 75, fredriksson.ake@gmail.com

Aktuella slöjdkurser

Vävning
Vi välkomnar alla som vill väva. Du behöver inte ha några förkunskaper. Det räcker med bara rätt intresse. Vi har 7st vävstolar och kommer överens om vävning i olika tekniker. Vi träffas i föreningens hus på Gamla Uppsalagatan 21.
För anmälan och mer information kontakta Inger Wiik 0702 92 12 95,  eller Anna-Lena Millerud 0722 27 10 30

Hårdslöjd- vuxna

Hårdslöjd med inriktning, träslöjd för vuxna
Oerfarna och erfarna slöjdare är välkomna.
För mer information kontakta Åke Fredriksson. 070 222 88 75, fredriksson.ake@gmail.com

Slöjd för barn

SLÖJDKLUBBEN är för barn 7 – 14 år.

Vi arbetar med trä- och metallslöjd samt mjuk slöjd och provar olika material och tekniker. Inriktningen är mångkulturell och genusneutral.
Vi är två slöjdklubbshandledare med utbildning i slöjd och pedagogik. Ofta är 1-2 hjälpledare med vid träffarna, som hittills varit kl 9.30 – 12 på söndagar 5 ggr per termin.

Ansvarig: